2019:
Anna Källén: ”Genetikens löften följs alltid av en skugga”, Tidskriften Respons 1/2019.

Anna Källén, Andreas Nyblom, Charlotte Mulcare, Daniel Strand: ”Contemporary Implications of Ancient DNA”, 
Current Swedish Archaeology (forthcoming).

2018:
Anna Källén: ”När streckkoder blir identiteter och berättelser​”, Tidskriften Respons 2/2018.